boekhouden


startze.nl


Maak startpagina | Toevoegen aan favorieten
Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kilometerregistratie
Om een sluitende ritregistratie bij te houden zijn vele hulpmiddelen beschikbaar: van pen en papier tot complexe GPS-systemen.

Kilometerregistratie
De balans
Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment.

De balans
Winst-en-verliesrekening
Een winst-en-verliesrekening, resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten is, naast de balans en het eventuele kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening.

Winst-en-verliesrekening
 
Urenadministratie
Urenregistratie is het bijhouden van een hoeveelheid tijd die wordt besteed aan een bepaalde taak. Zodat loonkosten inzichtelijk worden en gegevens gebruikt kunnen worden in administraties en calculaties.

Urenadministratie
 
Over deze pagina
Boekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan (hierbij valt de denken aan de salarisverwerking, of de activa-registratie). Naast de gewone grootboekadministratie kan men semiautomatisch een balans en resultatenrekening vervaardigen. (bron: Wikipedia)

Over deze pagina
poll
 
Door Content2Value i.s.m. startze.nl
Er staan 74 links op deze pagina.

Privacybeleid